Hälsa

Ett försämrat inomhusklimat kan leda till irritation i ögon och näsa, trötthet, huvudvärk, hosta och koncentrationssvårigheter. Barn som bor i hus med försämrad ventilation löper större risk för astma och allergiproblem. Vi rekommenderar att installera ett FTX system där man får ett reglerat inomhusklimat men framförallt bättre hälsa.Besparing

Genom att installera ett FTX system med värmeåtervinning, får du inte bara ett bättre flöde på luften i ditt hus året om, utan du kommer också att kunna behålla upp till 86 % av värmen i den luft som vädras ut. I ett hus med en normal inomhustemperatur så gör man en besparing på ca 5000 kr per år om du har ett FTX system.Huset

De flesta hus idag är nästan lufttäta i både väggar och tak. Om du bor i ett hus som är tätt och välisolerat kan dålig lukt och igenimmade fönster påverka ventilationen i hemmet. En god ventilation minskar risken för mögel och fuktskador. Men även så som utandningsluft av människor, djur, disk, tvätt, dusch och annan våtrengöring.Att tänka på när det gäller självdragsventilation

Den självdragsventilation som finns i ditt hus bygger på temperaturskillnaderna i luften. Är det då för liten skillnad mellan innetemperatur och utetemperatur blir ventilationen alldeles för låg, vilket medför att luften blir sämre och skador som fukt och mögel kan uppstår. På vintern då det oftast är stora skillnader i temperaturer blir det för mycket ventilation och värdefull värme försvinner ut.